Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Festuca alpina briquetii
Festuca altissima
Festuca amethystina orientalis
Festuca arundinacea arundinacea
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca arundinacea fenas
Festuca hercegovinica
Festuca heterophylla
Festuca hirtovaginata
Festuca horvatiana
Festuca jeanpertii
Festuca koritnicensis
Festuca olympica
Festuca oviniformis
Festuca peristerea
Festuca pirinica
Festuca polita
Festuca rubra microphylla