Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Sula bassana Σούλα
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Passer domesticus Σπουργίτης
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Hieraaetus pennatus Σταυραητός
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Apus apus apus Σταχτάρα
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης