Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Silene balcanica
Silene barbeyana
Silene behen
Silene bellidifolia
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Silene caesia
Silene cephallenia cephallenia
Silene cephallenia epirotica
Silene cerastoides
Silene ciliata
Silene colorata
Silene compacta
Silene congesta
Silene conglomeratica
Silene conica conica
Silene conica sartorii
Silene conica subconica
Silene corinthiaca
Silene fabaria domocina