Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bubo bubo bubo Μπούφος
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Larus argentatus cachinans Ασημόγλαρος ο καγχάζων
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Larus canus canus Θυελόγλαρος
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός