Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Sula bassana Σούλα
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Grus grus Γερανός
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Falco columbarius Νανογέρακο
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι