Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας