Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Larus argentatus argentatus Ασημόγλαρος
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Zoothera dauma aurea Τσίχλα της Σιβηρίας
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Falco peregrinus brookei Πετρίτης