Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Serinus serinus Σκαρθάκι
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sterna caspia Καρατζάς
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο