Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Larus minutus Νανόγλαρος
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Asio otus otus Νανόμπουφος
Anser erythropus Νανόχηνα
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Crex crex Ορτυκομάνα
Coturnix coturnix Ορτύκι
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Gavia immer Παγοβούτι