Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT2011099 Φρούριο Αγ. Μαύρας και περιβάλλων χώρος
AT2011011 Φαράγγι Κότσαλου
A00060067 Υγρότοπος Μπούκας-Παυλιαυλίου
A00030046 Συστάδα Φράξου Λεσινίου
AT2011040 Στενά Αχελώου
A00060066 Ρέμα Νήσας
A00060073 Ποταμός Μπιζάκος
AB2080158 Πηγές Βλυχός Βόνιτσας
A00040032 Περιοχή Βόρεια του Μεσολογγίου
AT2011098 Νησίδες Αγίου Νικολάου
AT2011024 Νησίδα Οξειά
AT2011102 Νησίδα Κλείσοβα και λιμνοθάλασσα Κλείσοβας
AT2011100 Νησάκι Κουκουμίτσα Βόνιτσας
AT2010028 Ναύπακτος
A00030045 Νήσος Οξυά
A00060070 Νήσοι Εχινάδες
AT2011101 Λόφος και φρούριο Βόνιτσας
A00010048 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου
A00060068 Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκου
A00060065 Λιμνοθάλασσα Βόνιτσας
A00020024 Λίμνη Οζερός
AT2011097 Λίμνη Κομήτη Βόνιτσας
A00020025 Λίμνη Αμβρακία
A00010216 Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία
A00010215 Λίμνες Βουλκαριά και Σάλτινη