Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AB5080130 Νήσος Φαλκονέρα
AB5080116 Νήσος Πάτμος
AB5080109 Νήσος Μάκρα
AB5080108 Νήσοι Μέσα και Έξω Διαβάτης Σκύρου
AB5080107 Νήσος Οινούσσες
AB5080106 Τρία Νησιά
AB5080105 Νήσος Φιδούσα
AB5080104 Νήσος Σχοινούσα
AB5080103 Νήσος Πρέζα
AB5080102 Νήσος Παντιερονήσι
AB5080101 Νήσος Γλαροπούντα (Γλαρόμπι)
AB5080100 Νήσος Τούρλος Πάρου
AB5080098 Πεντάνησος Ρόδου
AB5080097 Νήσος Καρδιώτισσα
AB5080072 Νήσος Μακρά, Μικρό και Μεγάλο Φτενό
AB5080071 Νήσοι Δύο Αδελφές
AB5080053 Νήσοι Μακάρες
AB5080052 Νήσος Άγιος Ανδρέας
AB5080044 Νήσοι Μικρός και Μεγάλος Αβέλας
AB5080043 Νήσοι Πάνω και Κάτω Πρασούδα
AB5080042 Νήσος Λεβίθα
AB5080035 Νήσος Παχειά
AB5080034 Νήσος Οφιδούσσα
AB5080027 Νήσος Βαλάξα Σκύρου
AB5080026 Νήσος Θηρασία