Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT5011064 Χώρα Νάξου
AT5011063 Νήσος Θήρα ή Σαντορίνη
AT5011062 Χώρα Σκύρου
AT5011060 Βόρειο Τμήμα Χίου
AT5011059 Ασφενδιού στην Κω
AT5011058 Ροδίνι
AT5011057 Μονοπάτι από Μονή Βροντά προς πηγή Μάνα
AT5011056 Χαράδρα από Κακοπέρατο μέχρι Σεϊτάνι
AT5011055 Ποτάμι Σάμου
AT5011054 Βράχος Μονής Αγίου Ιωάννη Σκοπέλου
AT5011042 Χαράδρα Πεταλούδων Ρόδου
AT5011041 Λίνδος Ρόδου
AT5011039 Ανάβατος
AT5011038 Πυργί
AT5011037 Μεστά
AT5011036 Νέα Μονή Χίου
AT5011035 Νήσος Σύμη
AT5011034 Νήσος Νίσυρος
AT5011033 Προφήτης Ηλίας Ρόδου
AT5011032 Χώρα Τήνου
AT5011031 Βόλαξ Τήνου
AT5011028 Κοίνυρα Θάσου
AT5011024 Μονόλιθος Ρόδου
AT5011019 Χαράδρα και χωριό Μανολάτες
AT5011015 Χώρα Αστυπάλαιας