Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↑ Όνομα
AT6010003 Νήσος και χερσόνησος Σπιναλόγκα
AT6010006 Λατώ
AT6010007 Δρήρος
AT6010008 Μίλατος
AT6010012 Νησάκι Ψείρα
AT6010013 Περιοχή Βρυονησίου
AT6010024 Γλυκά Νερά (Χώρα Σφακίων)
AT6010025 Ιμπριώτικο Φαράγγι
AT6010033 Πολυρρήνια
AT6010045 Μεσκλά
AT6010052 Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι)
AT6010067 Βαθύπετρο
AT6010073 Πρινιάς
AT6010074 Φαιστός
AT6010075 Γόρτυς
AT6010085 Σπήλαιο Καμαρών
AT6010087 Κανλί Καστέλι (Προφήτης Ηλίας, Ρόκκα)
AT6011000 Μύλοι
AT6011011 Σταυροχώρι
AT6011013 Μονή Καψά
AT6011014 Λιθίνες Σητείας
AT6011021 Βρόκαστρο
AT6011049 Αγία Τριάδα
AT6011050 Βάι
AT6011053 Δικταίον Άντρον