Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AB5080042 Νήσος Λεβίθα
AB5080140 Νήσος Λεχούσα
AB5080109 Νήσος Μάκρα
AB5080072 Νήσος Μακρά, Μικρό και Μεγάλο Φτενό
AB6080054 Νήσος Μικρονήσι Μιραμπέλλου
AB6080055 Νήσος Μικρονήσι Νοτιανατολικά Κρήτης
AB5080107 Νήσος Οινούσσες
A00030045 Νήσος Οξυά
AB5080034 Νήσος Οφιδούσσα
AT5010082 Νήσος Πάτμος
AB5080116 Νήσος Πάτμος
AB5080025 Νήσος Παλαιά Καμένη
AB5080102 Νήσος Παντιερονήσι
AB5080035 Νήσος Παχειά
AT9900036 Νήσος Περγούσα
AB5080117 Νήσος Πετροκαράβι
AB5080014 Νήσος Πολύαιγος
AT9900098 Νήσος Πολύαιγος
AB5080103 Νήσος Πρέζα
AB6080051 Νήσος Πρασονήσι
AB1080123 Νήσος Προβάτιον
AT1011117 Νήσος Πόρος και Μόδι
AT5011007 Νήσος Σίκινος
AT5010090 Νήσος Σίφνος
A00010231 Νήσος Σαρία Καρπάθου