Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa sicula
Scabiosa sphaciotica
Salvia verticillata
Scilla bifolia
Scabiosa tenuis
Scabiosa triniifolia
Scaligeria halophila
Scaligeria napiformis
Salvia amplexicaulis
Sagittaria sagittifolia
Scandix brachycarpa
Scandix macroryncha
Scandix pecten-veneris
Scandix stellata
Salvinia natans
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Schismus arabicus
Schoenus nigricans
Scilla autumnalis
Sedum alpestre