Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salvia verticillata
Satureja myrtifolia
Salvia virgata
Salvia amplexicaulis
Salvia viridis
Satureja nervosa
Salvinia natans
Salvia argentea
Satureja pilosa
Satureja sphaciotica
Satureja spinosa
Satureja thymbra
Sanguisorba cretica
Salvia candidissima
Salvia eichlerana
Sagina maritima
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Saxifraga bulbifera
Saxifraga aizoides
Scabiosa tenuis