Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Serapias orientalis orientalis
Satureja vulgaris orientalis
Stachys recta olympica
Scabiosa columbaria ochroleuca
Silene nutans nutans
Silene nocturna nocturna
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Solanum nigrum nigrum
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Stellaria nemorum nemorum
Salvia nemorosa nemorosa
Sparganium erectum neglectum
Symphytum davisii naxicola
Sanguisorba minor muricata
Silene multicaulis multicaulis
Sideritis montana montana
Satureja montana montana
Scorzonera mollis mollis