Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Reseda arabica
Reseda lutea
Reseda luteola
Reseda orientalis
Reseda phyteuma
Reseda truncata
Reseda tymphaea
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus stellatus
Rhazya orientalis
Rhinanthus mediterraneus
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus pubescens
Rhinanthus rumelicus
Rhinanthus sintenisii
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Rhus coriaria Ρούδι