Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus peltatus
Ranunculus subomophyllus
Ranunculus ficarioides
Ranunculus aduncus
Ramonda serbica
Ranunculus pedatus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus paludosus
Ranunculus oreophilus
Ranunculus baudotii
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus nemorosus
Ranunculus demissus
Ranunculus neapolitanus
Reseda orientalis
Ranunculus muricatus
Ranunculus cupreus
Ranunculus auricomus
Reseda luteola
Reseda lutea