Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malva nicaeensis
Malva parviflora
Malva pusilla
Malva sylvestris
Malva verticillata
Mandragora autumnalis
Mantisalca salmantica
Marrubium alternidens
Marrubium cylleneum
Marrubium peregrinum
Marrubium pestalozzae
Marrubium thessalum
Marrubium velutinum
Marrubium vulgare
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Matricaria caucasica
Matricaria macrotis
Matricaria perforata
Matricaria recutita
Medicago ciliaris