Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Haplophyllum balcanicum
Helicotrichon cycladum
Helianthemum salicifolium
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus
Helichrysum amorginum
Helichrysum doerfleri
Helichrysum heldreichii
Helichrysum italicum
Helichrysum microphyllum
Helichrysum orientale
Helichrysum plicatum
Helichrysum sibthorpii
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Helichrysum taenari
Helicotrichon aetolicum
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon compressum
Helianthemum alpestre
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό