Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus strictus multipunctatus
Dianthus integer minutiflorus
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Daucus carota maximus
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Dactylis glomerata marina
Daucus carota major
Drymadusa limbata limbata Δρυμάδουσα η …
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Dianthus pinifolius lilacinus
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Draba lasiocarpa lasiocarpa
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Dianthus juniperinus juniperinus
Dociostaurus jagoi jagoi Δοκιόσταυρος του Ζάγκο
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylis glomerata hispanica
Draba heterocoma heterocoma