Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus sieberi sieberi
Centranthus nevadensis sieberi
Carlina acaulis simplex
Corydalis solida slivenensis
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula celsii spathulifolia
Campanula spatulata spatulata
Cerastium banaticum speciosum
Crocus speciosus speciosus
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Centaurea spinosa spinosa
Carduus macrocephalus sporadum
Centaurea spruneri spruneri
Campanula spatulata spruneriana
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Centaurea stenolepis stenolepis
Centaurea triumfetti stricta
Crocus biflorus stridii
Centaurea subciliaris subciliaris