Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Brassica nigra Αγριολαχανίδα η μελανή
Bromus benekenii
Bromus inermis
Bromus ramosus
Bromus riparius
Bromus tomentellus
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bryonia alba
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Bunium ferulaceum
Bupleurum kakiskalae
Bupleurum lancifolium Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Bupleurum praealtum Βούπλευρο το πανύψηλο
Bupleurum rotundifolium Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο
Bupleurum semicompositum Βούπλευρο το ημισύνθετο
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο