Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Briza minor Βρίζα η μικρή
Bromus arvensis Βρώμος ο αρουραίος
Bromus diandrus Βρώμος ο δίανδρος
Bromus fasciculatus Βρώμος ο φακελώδης
Bromus intermedius Βρώμος ο ενδιάμεσος
Bromus lanceolatus Βρώμος ο κογχοειδής
Bromus madritensis Βρώμος της Μαδρίτης
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Buglossoides tenuiflora Βουγλωσσοειδές το στενόφυλλο
Bunias erucago Βουνιάς η ροκόμορφη
Bunium tenerum Βούνιο το απαλό
Bupleurum affine Βούπλευρο το πρόσορο
Bupleurum aira Βούπλευρο η αίρα
Bupleurum apiculatum Βούπλευρο το αιχμηρό
Bupleurum asperuloides Βούπλευρο το ασπερουλοειδές
Bupleurum capillare Βούπλευρο το τρίχιο