Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alopecurus gerardii
Alopecurus vaginatus
Alnus glutinosa Κλήθρο
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Althaea armeniaca
Althaea cannabina
Althaea officinalis