Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Allium scorodoprasum rotundum
Astragalus creticus rumelicus
Allium guttatum sardoum
Aurinia saxatilis saxatilis
Alyssum montanum scardicum
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Arenaria conferta serpentinii
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Allium flavum tauricum
Aquilegia ottonis taygatea
Arenaria filicaulis teddii
Andrachne telephioides telephioides
Alyssum nebrodense tenuicaule
Asperula aristata thessala
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Astragalus thracicus thracicus
Anthemis tinctoria tinctoria