Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthyllis vulneraria hispidissima
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Asplenium trichomanes inexpectans
Achillea pindicola integrifolia
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Anthyllis montana jacquinii
Aconitum variegatum judenbergense
Asplenium lepidum lepidum
Asperula taurina leucanthera
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Asperula aristata longiflora
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acinos alpinus majoranifolius
Antirrhinum majus majus
Aurinia saxatilis megalocarpa
Acinos alpinus meridionalis
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος