Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Allium paniculatum euboicum
Agrimonia eupatoria eupatoria
Arenaria filicaulis filicaulis
Allium flavum flavum
Allium paniculatum fuscum
Agrostis gigantea gigantea
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Alkanna graeca graeca
Arenaria filicaulis graeca
Aethionema saxatile graecum
Allium guttatum guttatum
Allium callimischon haemostictum
Asplenium lepidum haussknechtii
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Anemone hortensis heldreichii
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Allium cupani hirtovaginatum