Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Aster creticus
Aster novi-belgii
Alisma gramineum
Asteriscus maritimus
Astragalus agraniotii
Astragalus angustifollius
Astragalus apollineus
Astragalus austraegaeus
Alyssum pulvinare
Alyssum samium
Astragalus depressus
Astragalus drupaceus
Astragalus excapus
Astragalus glycyphylloides
Astragalus glycyphyllos
Astragalus graecus
Calamintha grandiflora