Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula rupestris
Campanula rupicola
Campanula sartorii
Arenaria biflora
Achillea depressa
Campanula sciathia
Campanula scopella
Ajuga pyramidalis
Arenaria cretica
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Campanula sporadum
Campanula stenosiphon
Campanula thessala
Achillea distans
Ajuga reptans
Campanula versicolor
Carduus acanthoides
Campanula trichocalycina
Campanula tubulosa
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό