Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Brassica cretica laconica
Centaurea affinis laconiae
Bromus cappadocicus lacmonicus
Cuscuta epithymum kotschyi
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Veronica glauca kavusica
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Minuartia recurva juresii
Dianthus juniperinus juniperinus
Centranthus longiflorus junceus
Festuca rubra juncea
Aconitum variegatum judenbergense
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Lilium carniolicum jankae
Thymus praecox jankae
Trachelium jacquinii jacquinii
Anthyllis montana jacquinii
Narcissus tazetta italicus
Silene italica italica
Ranunculus isthmicus isthmicus