Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cephalaria tenuiloba
Cephalorrhynchus tuberosus
Alyssum samium
Crepis smyrnaea
Astragalus depressus
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Astragalus drupaceus
Astragalus excapus
Alchemilla viridiflora
Astragalus glycyphylloides
Cerastium moesiacum
Astragalus glycyphyllos
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Astragalus graecus
Ceratophyllum submersum
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Dianthus quadrangulus