Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea princeps
Centaurea pseudocadmea
Centaurea psilacantha
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea pumilio
Asphodelus ramosus
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Centaurea rechingeri
Centaurea redempta
Asplenium adiantum-nigrum
Centaurea rufidula
Asplenium aegaeum
Asplenium creticum
Alchemilla indivisa
Centaurea scabiosa
Centaurea sibthorpii
Asplenium fissum
Alyssum heldreichii
Centaurea sonchifolia
Cyperus fuscus