Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula saxicola
Asperula suberosa
Asperula suffruticosa
Alyssum diffusum
Asperula taygetea
Asperula tenella
Asphodeline liburnica
Asphodeline lutea
Asphodeline taurica
Asphodelus aestivus
Alyssum fragillimum
Asphodelus ramosus
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium aegaeum
Asplenium creticum
Asplenium cuneifolium
Asplenium fissum
Asplenium fontanum
Bromus benekenii