Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο