Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Parus major major Καλόγερος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο