Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia rigida
Euphorbia taurinensis
Euphorbia velenovskyi
Euphorbia villosa
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Euphrasia pectinata
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia stricta
Evax perpusilla
Fagonia cretica
Fagopyrum esculentum
Falcaria vulgaris
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Fedia cornucopiae
Ferula tingitana
Ferulago campestris
Ferulago humilis
Ferulago nodosa