Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thelypteris palustris
Thesium alpinum
Thesium arvense
Thesium bavarum
Thesium bergeri
Thesium brachyphyllum
Thesium divaricatum
Thesium humile
Tanacetum parthenium
Taeniatherum caput-medusae
Thesium parnassi
Thesium vlachorum
Thlaspi alliaceum
Thlaspi annuum
Thlaspi avalanum
Thlaspi bulbosum
Thlaspi creticum
Thlaspi epirotum
Thlaspi graecum
Thymus striatus