Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium francisci-werneri
Teucrium halacsyanum
Teucrium kotschyanum
Teucrium massiliense
Teucrium microphyllum
Taraxacum protervum
Taraxacum radinum
Taraxacum calocephalum
Taraxacum scaturiginosum
Thesium alpinum
Taraxacum serotinum
Taraxacum copidophylloides
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum lucidum
Taraxacum thessalicum
Thalictrum orientale
Thamnosciadium junceum
Thapsia garganica
Thlaspi zaffranii