Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibirica
Saxifraga sibthorpii
Saxifraga spruneri
Satureja candica
Scaligeria moreana
Saxifraga stribrnyi
Saxifraga tridactylites
Scabiosa argentea
Scilla bifolia
Satureja cuneifolia
Sagina subulata
Scabiosa brachiata
Salsola kali
Satureja graeca
Salvia ringens
Satureja graveolens
Scabiosa tenuis
Salvia sclarea
Scrophularia aestivalis