Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea
Saponaria aenesia
Saponaria bellidifolia
Saponaria calabrica
Saponaria glutinosa
Saponaria officinalis
Salvia grandiflora
Sarcopoterium spinosum
Satureja acinos
Satureja calamintha
Satureja candica
Sagina apetala
Satureja myrtifolia
Satureja cuneifolia
Salsola kali
Satureja graeca
Satureja graveolens
Salvia sclarea
Saxifraga ferdinandi-coburgi