Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Matricaria perforata
Matricaria recutita
Matricaria rosella
Matricaria tempskyana
Matricaria trichophylla
Malva neglecta
Malva nicaeensis
Malcolmia africana
Malva parviflora
Medicago intertexta
Matthiola sinuata
Matthiola tricuspidata
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Medicago aculeata
Medicago arabica
Medicago ciliaris
Medicago coronata
Medicago disciformis
Medicago globosa
Melampyrum sylvaticum