Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lamarckia aurea
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό
Lathyrus inconspicuus
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Lathyrus hirsutus
Lamium purpureum
Lepidium sativum
Lepidium perfoliatum
Lathyrus hierosolymitanus
Lepidium latifolium
Lathyrus hallersteinii
Lamium moschatum
Lagurus ovatus
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Leonurus marrubiastrum
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Leonurus cardiaca
Leontodon tuberosus