Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Groenlandia densa
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gymnospermium altaicum
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Grus grus Γερανός
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Gypsophila glomerata
Gypsophila muralis
Gypsophila nana
Galenthus cilicicus
Gampsocleis abbreviata Γαμψοκλεΐς ο …
Glyphanus obtusus Γλύφανος ο αμβλύς
Gonepteryx cleopatra Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα
Gonepteryx farinosa Γωνηπτέριξ η …
Gonepteryx rhamni Γωνηπτέριξ του ράμνου
Gryllomorpha albanica Γρυλλόμορφος ο Αλβανικός