Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyperus michelianus michelianus
Crocus biflorus melantherus
Centaurea attica megarensis
Crocus cancellatus mazziaricus
Centaurea cariensis maculiceps
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Catananche lutea lutea
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Cyperus longus longus
Cymbalaria microcalyx longipes
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Carex liparocarpos liparocarpos
Centaurea spruneri lineariloba
Corydalis ochroleuca leiosperma
Carex divulsa leersii
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Caltha palustris laeta
Centaurea affinis laconiae
Cuscuta epithymum kotschyi