Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula velebitica
Campanula versicolor
Camphorosma monspeliaca
Cannabis sativa Κανναβουριά
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα
Capsella grandiflora
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine matthioli
Cardamine plumieri
Campanula hawkinsiana
Campanula heterophylla
Carex macrolepis