Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cardamine raphanifolia acris
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Centaurea affinis affinis
Campanula aizoon aizoides
Campanula aizoon aizoon
Centaurea alba albanica
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Convolvulus althaeoides althaeoides
Cyclamen graecum anatolicum
Campanula andrewsii andrewsii
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Cerastium arvense arvense
Centaurea attica asperula
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό