Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduus hamulosus hamulosus
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Centaurea spruneri guicciardii
Centaurea grisebachii grisebachii
Carum graecum graecum
Cyclamen graecum graecum
Carlina corymbosa graeca
Centaurea graeca graeca
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Crepis viscidula geracioides
Coluber gemonensis gemonensis
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Crepis neglecta fuliginosa
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Crepis foetida foetida
Crocus flavus flavus