Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Blechnum spicant
Blysmus compressus
Bolanthus chelmicus
Bolanthus creutzburgii
Bolanthus fruticulosus
Bolanthus graecus
Bolanthus intermedius
Bolanthus laconicus
Bolanthus thessalus
Bolanthus thymifolius
Bombycilaena discolor Βομβυτσίλαινα η δίχρωμη
Borago officinalis Μποράτζα (Αγγουρίτσα)
Bonannia graeca
Bongardia chrysogonum
Bornmuellera tymphaea
Botrychium lunaria
Botrychium simplex
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Botaurus stellaris Ηταυρος